חולצת צלעות

ראה תרשים גודל

119.90 ש"ח

ילדה מתוקה

מס כולל

נותר רק 1!

הורדה 2

מהר
משלוח

הורדה 3

קַל
לחזור

סומך

סומך
Us

חולצה בכושר פשוט לילדות, חצי שרוול.