חולצה בכושר רגיל

ראה תרשים גודל

199.90 ש"ח

לי קופר

מס כולל

נותר רק 1!

הורדה 2

מהר
משלוח

הורדה 3

קַל
לחזור

סומך

סומך
Us

חולצה מכופתרת בהתאמה רגילה 
חיל הים 

חולצה בריבוע
כותנה, באיכות גבוהה